O responsive checkeri

Responsive web design checker vám umožní otestovať svoju webovú stránku pre jej zobrazovanie na rôznych zariadeniach. Zistíte tak, či sa správne zobrazuje na mobilných telefónoch, tabletoch a iných zariadeniach. Pri testovaní si môžete overiť správne zobrazovanie vašej webstránky aj pre zmenu orientácie zariadenia na šírku alebo výšku.

Čo je responzívny webový dizajn?

Responzívny webový dizajn umožňuje webovým stránkam sa optimálne zobrazovať na zariadeniach s rôznymi veľkosťami a rozlíšeniami obrazovky. Od mobilných telefónov s malými displejmi, cez tablety, notebooky až po počítačové monitory a televízne obrazovky s vysokým rozlíšením. Obsah webovej stránky sa automaticky prispôsobí každému zariadeniu bez nutnosti existencie viacerých samostatných verzií webstránky.

Prečo je dôležitá optimalizácia webstránky pre mobilné zariadenia?

V dnešnej dobe ľudia pristupujú na web z rozličných zariadení s rôznymi veľkosťami a rozlíšeniami obrazoviek. Obsah webovej stránky sa preto musí prispôsobiť všetkým druhom obrazoviek. Inak by bol obsah webstránky nečitateľný alebo by niektoré jej časti boli nefunkčné, či dizajn rozbitý. Z toho dôvodu je nutné aby sa dizajn a obsah webovej stránky vhodne prispôsobil obrazovke konkrétneho zariadenia. V prípade, že sa webstránka na zariadení návštevníka zobrazuje nesprávne a jej obsah je nečitateľný alebo kvôli rozbitému dizajnu nezrozumiteľný, návštevník webstránku rýchlo opustí, keďže sa nedostane k požadovaným informáciám.

Ako funguje optimalizácia webstránky pre mobilné zariadenia?

Webová stránka optimalizovaná pre zobrazovanie na mobilných zariadeniach vie identifikovať určité vlastnosti zariadenia návštevníka napríklad cez reťazec používateľského agenta webového prehliadača alebo JavaScriptom a pomocou zadefinovaných CSS media dopytov zmeniť veľkosti či iné vlastnosti konkrétnych prvkov webstránky ako sú napríklad písma, obrázky, menu, tabuľky, ovládacie prvky a pod.. Návštevníkovi sa tak webová stránka zobrazí rozdielne podľa veľkosti obrazovky používaného zariadenia.

Výhody optimalizácie webstránky pre mobilné zariadenia

  • Prehľadnejšie a čitateľnejšie zobrazený obsah webstránky
  • Vyššia rýchlosť načítavania a zobrazovania webstránky
  • Vyššia návštevnosť z mobilných zariadení a menšia miera okamžitých odchodov
  • Rýchlejší vývoj a aktualizácia webstránky za nižšiu cenu
  • Lepšia optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
  • Jednoduchšie získavanie štatistík návštevnosti
  • Menej častá potreba údržby a prepracovávania dizajnu webstránky